Skridskobild
Wissel foto   
Skridskonätet byter inloggning
Under hösten 2020 har Skridskonätet bytt till en ny inloggningsfunktion där du använder din epostadress som ID och sedan ett lösenord som bara du själv kan sätta och ändra. Vår ...  Lees meer...
Med anledning av Covid-19
Fokus är roliga, trygga och lärorika äventyr. Det är därför självklart att Friluftsfrämjandet Sandviken ska följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.  Lees meer... | Om Covid-19 på Friluftsfrämjandets sida
Medlemskap i Friluftsfrämjandet
Information om medlemskap och försäkringar.  Lees meer... | Länk till Bli medlem i Friluftsfrämjandet
Åkning i Göransson Arena
Träning på konstis.  Lees meer... | Länk till Allmänhetens åkning
Prenumerera på vår e-postlista för turutlysningar
Läs hur här  Lees meer...
Utrustning
Våra utrustningskrav.  Lees meer... | Länk till Utrustning på Friluftsfrämjandet Sandvikens hemsida
Länk till långfärdsskridskor i Gävle
Länk till Friluftsfrämjandet Gävle på Skridskonätet  Lees meer... | Friluftsfrämjandet Gävle på Skridskonätet
Plogade banor
Lite information om plogade banor.  Lees meer...
Gruppindelning vid utlysta turer
Beskrivning av Grupp VI - Grupp I  Lees meer...
Olika typer av utlysta turer...
...som förekommer i turutlysningar  Lees meer...
Logotyp

Friluftsfrämjandet Sandviken

Friluftsfrämjandets sektion för långfärdsskridskor i Sandviken anordnar ledarledda turer på naturisar på sjöar, vattendrag eller havet. Ledarna är välutbildade och erfarna. Turerna delas regelmässigt in i minst två grupper – en för åkare som vill åka lite snabbare och längre respektive en grupp för åkare som vill åka i ett lugnare tempo och inte så långt. Denna grupp lämpar sig väl också för nybörjare.

-------------------x-------------------

Utlysning av turer

Vi bokar ledarschema för perioden november-mars och utlyser turer när vi hittar åkbar is inom en timmes radie med bil. När vi inte känner till förhållandena tillräckligt väl rekognoserar ledarna – ibland med vana åkare – på lördag för att kunna utlysa tur på söndagen.

Ledarledda turer annonseras via denna sida, på fredag- och lördagkvällar kl 19 inför helgens åkning. Turerna ses längst nere i högerkolumnen.

Telefonsvarare används inte längre för turutlysningar.

-------------------x-------------------

Säkerhet på isen

Långfärdsskridskoåkning på naturisar kräver

Kunskap, Säkerhetsutrustning och Sällskap.

Att Friluftsfrämjandet anordnat en ledarledd tur på en sjö innebär INTE att det
är säkert för allmänheten att vistas på isen där. Isens karaktär kan ändras på
kort tid beroende på väder och vind. Kvalitén på isen kan även skifta på olika
ställen på samma sjö – beroende på grund, sund, strömmar eller liknande.
Det är på grund av detta som vi ordnar ledarledda turer för att öka säkerheten. Med
kunskap, säkerhetsutrusning och sällskap kan långfärdsskridskoåkning vara en
fantastisk upplevelse och ett härligt sätt att få motion och vistas utomhus och
uppleva vacker natur.

Nieuwste ijsobservaties

Skridskobild